Tuotteen merkintä

Tuotteen merkintä on tärkeä väline markkinointialalla, jonka avulla voi tunnistaa yrityksen tuotteet ja tehdä siitä houkuttelevan mahdolliselle ostajalle.

Tuotteen tai sen pakkauksen merkinnällä voidaan mm. parantaa tuotteen houkuttelevuutta ja laatuvaikutelmaa, tarjota tuotteen käyttäjälle tietoa tuotteesta ja sen käytöstä,
identifioida tuote tuotannon tai asiakaspalvelun tehostamiseksi, tai jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.

Merkintä tuo esille tuotebrändin , standardin, omistusoikeuden, laatujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän ja muita kuluttajalle tärkeitä pakkaustietoja.

Merkinnän tehtävä on myös jakaa kuluttajille selkeää tuote informaatiota.  Merkinnän lähtökohtana voi olla myös, tehtaan halu merkata informaatista laatujärjestelmä merkintää,
kuten valmistusaika, sarjanumero, eränumero jne. Lähtökohtana voi olla myös kaupan vaatimukset, kuten viivakoodi, jolla helpotetaan vähittäiskaupan ketjun rutiineja.
Jäljitettävyys on myös yksi lähtökohta. Se sivuaa laatujärjestelmä merkintää.
Jäljitettävyydellä halutaan selvittää takuuseen liittyvää aikajanKäyttötarkoitus, käyttö- ja turvallisuusohjeet tuotteen käytön aikanaaa tai onko tuote ylipäätään piraattituote vai tehtaan oma tuote.

Tavaroiden, pakkausten ja merkintöjen oikea valinta voi vaikuttaa merkittävästi myyntiin.
On syytä muistaa, että tavaroiden on oltava valmiita pässtyään myyntipisteseen, jotta ostaja voisi arvioida ja ostaa sen. Siksi etiketti valmistetaan etukäteen ja asetetaan valmiksi
pakkaukseen jo tuotannossa. Joskus tavaroiden pakkaaminen ja merkitseminen on mahdollista myös varastossa.

Viranomaismääräys merkinnästä

Tavaroiden pakkaamisessa ja merkitsemisessa on noudatettava viranomaismääräyksiä ja kuluttajien oikeuksia koskevaa lakia, jossa todetaan, että etiketin lukemisen yhteydessä
ostajalle ilmenee ao. asiat:

 • Tavaran valmistajan sijanti
 • Tavaran valmistajan – ja tuontiyrityksen nimi
 • Tuotteiden tekniset tiedot
 • Tuotteen päätoiminot ja perusominaisuudet
 • Tuotteen koostumus huomion otettuna kaikki elintarvikelisäaineet
 • Käyttötarkoitus, käyttö- ja turvallisuusohjeet tuotteen käytön aikana
 • Paino, päiväys, valmistus – ja lajittelupaikka
 • Tuotteeseen liittyvä parasta ennen -päiväys
 • Tuotetta kuvaava standardi symboli esim. Sähkömerkintä
 • CE-merkintä
 • Pakkauksiin ja tuotteisiin liittyvä IPPC (merkintä)

Jos em. Tieto ei ilmene tavaran pakkauksesta, tuote ei pääse markkinoille.

Merkintä vaihtoehdot:

 • Pysyvä merkintä : pysyvässä merkinnässä merkkaus jälki ei vaihdu esim. logo, pakkaussymboli, viivakoodi jne. Usein nämä on painettu pakkaukseen valmiiksi tai muovituotteissa muotti jäljentää näitä tietoja.
 • Vaihtuva merkintä: Vaihtuva merkintä puolestaan on jokin sellainen tieto, joka vaihtuu jatkuvasti kuten mm.parasta ennen -päiväys, laatujärjestelmän merkinnät kuten kellonajat, sarjanumerot jne.
 • Etiketöinti: Etiketit soveltuvat hyvin moninaisiin merkintätarpeisiin ja olosuhteisiin, monille eri materiaaleille.Etikettien etuina on helppous ja monikäyttöisyys.
  Etikettejä on saatavilla esipainettuina ja blankoina ja niille voidaan tarvittaessa tulostaa täydentävää muuttuvaa tietoa. Valikoimaamme kuluu erillaisia vaihtoehtoja: mm. tarrat, C-wrap, ympärietiketöinti, monikerrostarrat, älytarrat, irtolaput, rannekkeet sekä tekstiilinauhat.
 • Kalvotulostus: Kalvotulostimia käytetään suhteellisen yksinkertaisten ja yksiväristen merkintöjen tekemiseen muovisille pakkauskalvoille ja folioille, soveltuvat myös etiketeille, kartongille tai paperille tehtävään tulostukseen.
 • Mustesuihkumerkintä: Suoraan tuotteeseen tai pakkaukseen tulostavia mustesuihkutulostimia käytetään tyypillisesti suhteellisen yksinkertaisten ja yksiväristen merkintöjen tekemiseen mm. muovi-,
  lasi-, metalli-, puu-, paperi- ja pahvipinnoille. Lisäksi etupäässä laatikkomerkintään tarkoitetuilla hires-mustesuihkutulostimilla saadaan aikaiseksi hyvinkin hienolaatuista grafiikkaa.