Luettelo henkilökohtaisista tavaroista, joiden tuonti ja (tai) vienti tulliliiton tullialueelta on kielletty tai rajoitettu.

Liite 2

Luettelo tulliliiton tullialueelta tuoduista ja (tai) viedyistä henkilökohtaisista tavaroista, jotka ovat kiellettyjä tai rajoitettuja.

1.  Tullirajaa ylitettäessä milloin tahansa:

1.1 painetut, audiovisuaaliset ja muut tiedot, joiden tuonti, vienti tai kauttakulku ovat kiellettyjä tulliliiton tullialueella;

1.2 palvelus- ja siviiliaseet, niiden pääosat ja ampumatarvikkeet, joiden tuonti, vienti tai kauttakulku ovat kiellettyjä tulliliiton tullialueella;

1.3 vaaralliset jätteet, joiden tuonti ja (tai) vienti on rajoitettu tai kiellettyä;

1.4 peitetyt valvonta- ja tiedusteluvälineet, joiden tuonti, vienti ovat kiellettyjä tulliliiton tullialueella;

1.5 myrkyllisiä aineita, jotka eivät ole huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden esiasteita, joiden liikkuminen tullirajan yli ovat rajoitettuja;

1.6. Huumausaineita, psykotrooppisia aineita ja niiden esiasteita, lukuun ottamatta tietyn määrän huumausaineita ja psykotrooppisia aineita henkilökohtaiseen käyttöön lääkinnällisiin tarkoituksiin (tässä tapauksessa tarvittavat asiakirjat on esitettävä) sekä esiasteita tulliliiton jäsenmaiden lainsäädännössä säädetty määrä;

1.7 ihmiselimet ja (tai) kudokset, veri ja sen komponentit, jotka tuodaan ja (tai) viedään tulliliitosta, on rajoitettu;

2. Tuotteita vietäessä millä tahansa tavalla:

2.1 rautametallit ja metallit, jotka eivät sisällä rautaa sekä jäte, ovat listalla tavaroista, joiden vienti ja (tai) tuonti on rajoitettu;

2.2 Raaka arvometalli, arvometalliromu ja malmi sekä jalometallien ja jalometallien tiivisteet ja raakahyödykkeet, jotka sisältävät arvometallia, ovat listalla tavaroista, joiden vienti ja (tai) tuonti tulliliitosta on rajoitettu;

2.3 mineraalit (luonnolliset, ei käsitellyt kivet) joiden vienti tulliliitosta on rajoitettu;

2.4 tietoja mineraalivaroista, kun näiden tietojen vienti on rajoitettu;

2.5 luonnonvaraiset yrtit (kasvit, kasvinosat, siemenet, hedelmät); yli kolmen kappaleen erän vienti jokaisesta tyypistä on rajoitettu;

2.6 luonnonvaraiset elävät eläimet ja eräät luonnonvaraiset kasvit (paitsi metsästys- ja kalastuspalkinnot); yli kolmen kappaleen erän vienti jokaisesta tyypistä on rajoitettu.

3. Tuotteita tuotaessa millä tahansa tavalla:

3.1 otsonikerrosta heikentävät aineet, jotka tuodaan tulliliittoon, ovat kiellettyjä;

3.2 kasvinsuojeluaineita, jotka tuodaan tulliliittoon, kielletään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen puitteissa 22. toukokuuta 2001;

3.3 kalastusvälineet, jotka tuodaan tulliliittoon, ovat kiellettyjä;

3.4 yli 5 litran etanolin ja alkoholin tuonti yli 18 vuotta täyttäneeltä henkilöltä;

3.5 yli 200 savuketta tai 50 sikaria tai 250 g tupakkaa tai kokoelma näitä tuotteita, joiden paino on yli 250 g per 18 vuotta täyttänyt henkilö.

4. Kansainvälisellä postilla (kappaleen pp 1-3 lisäksi):

4.1 alkoholipitoisia juomia, etanoli, olut;

4.2 kaikki tupakkatuotteet ja tupakointiseokset;

4.3 kaikentyyppiset aseet (tai niiden osia), ammuksia (tai niiden osia), jotka ovat samankaltaisia kuin siviili- tai palvelusaseita;

4.4 radioaktiiviset materiaalit;

4.5 arvokkaat kulttuuriesineet;

4.6 pilaantuvat tavarat;

4.7 elävät eläimet, lukuun ottamatta mehiläisiä, iilimatoja ja silkkiäistoukkia;

4.8 kasvit missä muodossa tai kunnossa tahansa, siemenet;

4.9 jalokivet, missä tahansa muodossa tai kunnossa, luonnon timantit, lukuun ottamatta koruja;

4.10 huumausaineita, psykotrooppisia aineita ja niiden esiasteita, myös lääkemuodossa;

4.11 otsonikerrosta heikentävät aineet;

4.12 muut tavarat, joita on kiellettyä lähettää maailman postiliiton sääntöjen mukaan ja tulliliiton tullilainsäädännön mukaan.

 

II. Luettelo henkilökohtaisista tavaroista, joiden tuonti ja (tai) vienti tulliliiton tullialueelta on rajoitettu.

1. Tullirajaa ylittäessä milloin tahansa:

Salausvälineet, jotka tuodaan ja viedään tulliliitosta, ovat rajoitettuja.

2. Tullirajaa ylittäessä millä tavalla tahansa paitsi kansainvälinen posti:

2.1 otsonikerrosta heikentävät aineet, joiden tuonti ja vienti tulliunionista on rajattu;

2.2 määrätyt määrät huumausaineita ja psykotrooppisia aineita lääkemuodossa, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön lääkinnällisiin tarkoituksiin (tässä tapauksessa on esitettävä tarvittavat asiakirjat) sekä ennalta määrätty määrä esiasteita tullin jäsenmaiden kansallisten lainsäädäntöjen sallimissa rajoissa;

2.3 palvelus- ja siviiliaseet, niiden pääosat ja ampumatarvikkeet, joiden tuonti, vienti tai kauttakulku ovat rajoitettuja tulliliiton tullialueella.

3. Tuotaessa tuotteita millä tavalla tahansa:

elektronisia välineitä ja (tai) siviilikäyttöisiä suurtaajuuslaitteita, mukaan lukien sisäänrakennetut laitteet tai laitteet, jotka ovat osa muita tavaroita, joiden tuonti tulliliittoon, on rajoitettu.

4. Vietäessä tuotteita millä tavalla tahansa:
4.1 tulliunionista vietävät mineraali- ja paleontologiakokoelmat ja keräilyesineet ovat rajoitettuja;

4.2 luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta 3 päivänä maaliskuuta 1973 tehdyn yleissopimuksen mukaiset luonnonvaraiset kasvit ja eläimet, jotka viedään tulliliitosta, on rajoitettu;

4.3 harvinaisia ja uhanalaisia luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä, niiden osia ja (tai) johdannaisia, jotka sisältyvät Valko-Venäjän tasavallan, Kazakstanin tasavallan ja Venäjän federaation uhanalaisten lajien luetteloihin, joiden vienti tulliunionista on rajoitettu;

4.4.kansallisten arkistojen asiakirjat, alkuperäiset arkistoasiakirjat, jotka viedään tulliliitosta, on rajoitettu.

5. Vietäessä tuotteita tulliliitolta millä tahansa tavalla lukuun ottamatta kansainvälistä postia:

Kulttuuriset arvoesineet