Venajä- Kielletyt ja Rajoitetut tuotteet

 

 

Otathan huomioon pakoterajoituksia koskevan lainsäädännön lähettäessäsi paketteja – pakotesäännösten alaisia tuotteita EI SAA lähettää Venäjälle

Tämä ohjeistus koskee niin yksityis- kuin yritysasiakkaitakin

  1. EU on asettanut pakotteita, jotka koskevat tavaroiden vientiä EU:stä Venäjälle;
  2. Pakotelainsäädäntöä päivitetään koko ajan, joten sinun on AINA tarkistettava, onko lainsäädäntö muuttunut ja entiset säännöt voimassa;
  3. Lähettäjän on ITSE tarkistettava, onko paketissa sellaisia tuotteita, jotka ovat pakotesanktioiden piirissä;
  4. Esimerkiksi ylellisyystavaroita ja niiden vientiä Venäjälle koskeva pakotepaketti löytyy linkistä , sivulta 31 alkaen CN code -luettelo (tullinimike) ja tiedot tavarakuvauksesta. Luettelon otsikoissa on mainittu kyseisen tuotekategorian hintaraja ja jos hintaraja ylittyy, niin tavaran toimitus Venäjälle on kielletty. Jos hintarajaa ei ole erikseen mainittu niin tuotteen maksimihinta tavarayksikköä kohti ei saa ylittää 300 euroa;
  5. ESIMERKKEJÄ ylellisyystavaroista, joissa on arvoraja: vaatteiden, kenkien, laukkujen vienti kielletty, jos niiden yksikköarvo on yli 300 euroa, soittimien vienti on kielletty, jos tuotteen arvo on yli 1500 euroa;
  6. ESIMERKKEJÄ täysin kielletystä tuotteista: Prosessorit, kaikuluotaimet, kvadrokopterit, käytetyt vaatteet ja kengät;
  7. Voit tarkistaa asiaa myös joko oman maan tullista tai ottamalla yhteyttä Suomen tullin yrityspalveluun, yritysneuvonta@tulli.fi tai puhelimitse 02950 5202. Jos tuote on sellainen, jota voisi epäillä esim. mahdolliseksi kaksikäyttötuotteeksi, niin ota suoraan yhteyttä Suomen ulkoministeriön pakotetiimiin kpo-40@formin.fi tai puhelimitse arkisin klo 13-15 numeroon  050-325 5965;
  8. Jos lähetät ulkomailta, niin voit varmistaa asian myös oman maan tulliviranomaisen kanssa ennen kuin lähetät paketin terminaaliimme

 

Voit tutustua eri pakotepakettien tietoihin esim. näiden linkkien kautta

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20230427

https://www.eastcham.fi/pakotteet/eun-pakotteet/

https://tulli.fi/venajan-hyokkays-ukrainaan

 

Vaaralliset ja kielletyt aineet.

Kielletyt aineet Venäjän federaation alueella:

1. Aseet ja asetarvikkeet;
2. narkoottiset aineet, psykotrooppiset aineet, radioaktiiviset aineet, räjähteet, helposti syttyvät ja vaaralliset aineet;
3. myrkylliset eläimet ja kasvit;
4. Venäjän federaation ja ulkomainen valuutta ja rahamerkit;
5. pilaantuvat ruuat, juomat;
6. mitkä tahansa tavarat tai niiden pakkaukset, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa paketteja käsittelevien henkilöiden terveydelle tai jotka voivat liata tai vahingoittaa muita paketteja tai niiden käsittelyyn tarkoitettuja laitteita.

Tuonti Venäjän Federaation alueelle:

1. Seuraavat audiovisuaaliset tai painetut materiaalit: materiaalit, jotka houkuttelevat ääri- tai terroritekoihin tai pitävät terrorismia julkisesti oikeutettuna; ovat luonteeltaan pornograafisia; ovat tuotettu tai jaeltu rikkomalla Euraasian talousyhteisön tulliliiton maiden vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä lakeja; käyttävät natsiliikkeeseen liittyviä merkityksiä ja symboleja tai merkityksiä ja symboleja, jotka ovat hämmentävän samankaltaisia kuin natsiliikkeeseen yhdistettävät merkitykset ja symbolit; sisältävät muita tietoja, jotka voivat vahingoittaa Venäjän federaation poliittisia tai taloudellisia etuja, sen kansallista turvallisuutta, kansanterveyttä ja kansalaisten moraalia;
2. kaikki aseet (mukaanlukien niiden osat), ammukset (mukaanlukien niiden osat), siviili- tai palvelusaseita rakenteellisesti muistuttavat esineet;
3. vaarallinen jäte;
4. erityiset tekniset, salaisen tiedon hankintaan tarkoitetut välineet;
5. myrkylliset aineet, jotka eivät ole narkoottisten tai psykotrooppisten aineiden esiasteita;
6. narkoottiset aineet, psykotrooppiset aineet ja niiden esiasteet, mukaanlukien lääkemuotoiset aineet ja niiden esiasteet;
7. ihmiselimet ja/tai kudokset, veri ja sen komponentit;
8. kaikenlaiset ja -kuntoiset kasvit, kasvinsiemenet;
9. elävät eläimet poislukien mehiläiset, iilimadot ja silkkimadot
10. otsonikerrosta heikentävät aineet;
11. kasvinsuojeluaineet, joiden tuonti on kielletty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen 22.5.2001 puitteissa;
12. kalastusvälineet
- Kalastusvälineet, joiden avulla pyydystetään veden biologiset resurssit: valmiit kalastusverkot, jotka on valmistettu käsin tai koneellisesti synteettisestä nailonista tai muista polyamidimonofilamenttilangoista ja joiden siiman halkaisija on alle 0,5 mm ja silmäkoko on alle 100 mm (solmusta solmuun alle 50 mm);
- valmiit kalastusverkot, jotka on valmistettu käsin tai koneellisesti muista synteettisestä monofilamenttilangoista ja joiden siiman halkaisija on alle 0,5 mm ja silmäkoko on alle 100 mm (solmusta solmuun alle 50 mm);
- elektroniset kalastusvälineet ja laitteet, jotka koostuvat sähköisistä signaaligeneraattoreista, jotka ovat kytketty johtimilla ja akuilla, joiden avulla pyydystetään veden biologiset resurssit sähkövirran avulla;
13. alkoholituotteet, etyylialkoholi, olut;
14. kaikenlaiset tupakkatuotteet ja yrttisuitsukkeet;
15. radioaktiiviset materiaalit;
16. arvokkaat kulttuuriesineet;
17. pilaantuvat tarvikkeet;
18. kaikenlaiset ja -kuntoiset jalokivet, luonnonjalokivet (poislukien korut).